Pref_th
note_th

 

ยินดีต้อนรับสู่พจนานุกรมดิจิตอลภาษามือไทย

พจนานุกรมภาษามือไทยฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานต่อเนื่องจาก โครงการวิจัยนำร่องพจนานุกรมดิจิตอลภาษามือไทย โดยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รหัสโครงการวิจัย อ.-ช. 4.50 และบริษัท iGroup Press จำกัด เว็บไซต์นี้อัพโหลดครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550

ท่านสามารถรับชมวิดีโอภาษามือไทยได้ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของท่าน จำเป็นต้องมีโปรแกรม flash รุ่นล่าสุด ขอแนะนำให้ท่าน ใช้โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต ของ firefox 2 หรือ internet explorer รุ่นที่ 6ขึ้นไป

สำหรับโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตอื่นๆ คณะผู้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้งาน หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือ คำติชม เพื่อการพัฒนาปรับปรุง พจนานุกรมสารสนเทศ ภาษามือไทย ฉบับนี้ กรุณาเสนอความคิดเห็น มายังคณะผู้จัดทำ จักขอบคุณยิ่ง

หากคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มี โปรแกรมที่สามารถเปิด วิดีโอในรูปแบบข้อมูล flash ได้ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี ได้จากที่นี่

หากท่านต้องการดาว์นโหลดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ท่านสามารถเลือกโปรแกรมได้ดังต่อไปนี้

กรุณาตรวจสอบโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของท่าน